Annaprasana Pooja Services

శిశువునకు 6వనేలలో ముహూర్తమునకు ముందుగా గణపతిపూజ పుణ్యహావచనం చేసి పుస్తకములు , కరెన్సీ నోట్లు , బంగారం వెండి , ఆరటి పళ్ళు మొదలైన వస్తువులు శిశువు ముందుగా పెట్టి ముహూర్తమునకు వాటిలో ఒక వస్తువు ను తకమనుటయే మరియు క్షీరన్నాము తినిపించుటయే అన్నప్రసాన .

Your Comment:

Related Posts

21

Dec
Pasupatha Homam

Pasupatha Homam Pooja Service

కలౌ చండీ వినాయకి అన్నారు ఈ కాలములో చండీ వినాయక హోమములు చేయించుకొనుట వలన వెంటనే ఫలితం వస్తుంది ఈ హోమములో 13 రకాల పళ్ళుతో హోమం చేస్తారు  గణపతి పూజా మందపరదన హోమము మొదలగునవి ముఖ్యకార్యక్రమములు ఉంటాయి ఒక్కొక్క హోమం ఒకో విధముగా ఉంటుంది హోమం చేయునప్పుడు చేయించేవారు ఈ హోమం గురించి వివరణ ఇస్తారు . Book Now

21

Dec
Sudharsana Homam

Sudharsana Homam Pooja Service

కలౌ చండీ వినాయకి అన్నారు ఈ కాలములో చండీ వినాయక హోమములు చేయించుకొనుట వలన వెంటనే ఫలితం వస్తుంది ఈ హోమములో 13 రకాల పళ్ళుతో హోమం చేస్తారు  గణపతి పూజా మందపరదన హోమము మొదలగునవి ముఖ్యకార్యక్రమములు ఉంటాయి ఒక్కొక్క హోమం ఒకో విధముగా ఉంటుంది హోమం చేయునప్పుడు చేయించేవారు ఈ హోమం గురించి వివరణ ఇస్తారు . Book Now